:: Ulrik Gerdes :: 13-02-2024 09:28 ::

Om mig Informatik Produkter      

 
 

 

Om dette site...

Websitet ejes og redigeres alene af mig og bruges til præsentation af informationer, som jeg har fundet interessante og gerne vil dele med andre.

Jeg bruger det også til deling af forskellige personlige informationer, fordi det er meget bekvemt at have næsten alt samlet ét og kun ét sted...!

 

 

 

 

 

 

Opdateret :: 13-02-2024

12--02-2024 ::Antallet af levendefødte børn i Danmark faldt i 2022 og i 2023, især i forhold til antallet i 2021. Men hvad gemmer der sig bag de aggregerede tal? Hvem får færre børn? Og hvor i landet? Og er udviklingen unik for Danmark, eller ses den også i de andre nordiske lande?

Klik på figuren nedenfor, for at læse min artikel på LinkedIn.

04-09-2023 :: Den første version af min guide til brugen af generativ AI i sundhedsvæsenet er publiceret :: Se linket til højre :: Guiden bliver ret hyppigt i de kommende uger og måneder.

16-08-2023 :: Der trænger vist desværre til at blive ryddet gevaldigt op på mit website rundt omkring. Ligesom i den fysiske verden, kan der jo hobe sig en masse forældet skrammel op.

En stor og hurtig stigning i antallet af 80+ årige i Danmark frem mod 2030

22-11-2022 ::  Vi bliver flere ældre i fremtiden, som i øvrigt er begyndt. Og der bliver ikke tale om en jævn, stilfærdig vækst i antallene, som mange måske forestiller sig, men om en demografisk tsunami af 80+ årige i de nærmeste år.

 

Om coronaepidemien

Nedenstående er ikke opdateret siden januar 2022.

Gerdes' Guide til (udvalgte) informationer om coronaepidemien i Danmark

Gerdes' analyser af (udvalgte) data om coronaepidemien i Danmark

NB! Man skal nok liiige vænne sig til formatet [se eventuelt instruksen øverst til venstre i mindmappet].

Analysefortegnelse 2020

19-02-2020 :: Jeg eksperimenterer med nye konstruktioner til klinisk biokemiske analysefortegnelser. Hér er fx et landkort med alle de eksisterende opslag om blodprøver i Lægehåndbogen.dk (og lidt mere).

Gerdes' Guide til AI i sundhedsvæsenet :: Hub #02

17-12-2019 :: Så er der søsat en større ny version...

Gerdes' Guide til AI i sundhedsvæsenet ::Hub #01

06-11-2019 :: Jeg har søsat et ambitiøst projekt med et godt formål... 

»On the Road Again«…?

04-05-2019 ::  Helt friske 2018-data for ydelserne i almen praksis viser en markant stigning i antallene af sygebesøg i dagtid. Hvad kunne det skyldes? Og hvordan så trafikken i øvrigt ud, set fra forskellige synsvinkler?

Går mænd for lidt til læge? Eller kvinder for meget? Og andre interessante spørgsmål om trafikken i almen praksis

22-04-2019 :: Praksissektorens produktionsstatistik, baseret på aggregerede data fra 2009 til 2017 for antallene af forskellige ydelsestyper, peger ikke på dramatiske ændringer, eller et væsentlig øget træk på lægernes faglige ressourcer.

Men djævlen findes i detaljen! Den demografiske udvikling i Danmark har medført et markant skift i patienternes aldersfordeling, og især en stærk vækst i antallene af gamle over 75 år. Og den udvikling fortsætter i et raskt tempo, som jeg viser i en prognose for 2023.

 

Datadrevet kvalitetsforvirring...!

15-04-2019 :: Datadrevet kvalitetsforvirring, konspiratorisk entusiasme, tyndbenede logiske modeller og tavlemødetræthed. Det er nogle af de emner jeg berører i denne artikel, med størst fokus på det førstnævnte. Og med udgangspunkt i en alarmerende historie i dagspressen om særligt høje forekomster af sygehuserhvervede bakteriæmier i Region Syddanmark. Som viser sig at være uden hold i virkeligheden, når man dissekerer data.

 

Når noget (næsten) kun kan blive bedre...

10-03-2019 :: En influenzaepidemi og en varm sommer gjorde 2018 til et annus horibilis for ældre mennesker og for sundhedsvæsenet. Så alt kan næsten kun blive bedre i det nye år. Eller se sådan ud, hvis man bruger data fra 2018 ukritisk.

 

 

Rationel brug af diagnostiske ydelser

28-02-2019 :: Hvorfor stiger forbruget af klinisk biokemiske analyser i almen praksis? Er det den demografiske udvikling med mangle flere ældre der gør det?

 

Danmarks Bedste Hospitaler 2018

15-12-2018 :: Jeg har plottet resultaterne af Dagens Medicins kåringer i et Google Map.

 

Danske Sygehuse

11-12-2018 :: Et forbedret interaktivt Google Map med alle offentlige somatiske sygehuse.

Man kan nu fx se typer af sygehuse, nybyggerier og hvordan enheder er fordelt på matrikler.

Der er indbygget en lille vejledning i form af en 2 minutters lang video.

  

Danske praktiserende læger

05-12-2018 :: Et kort med alle praktiserende læger i Danmark (alle specialer).

NB! Kortet er p.t. under udarbejdelse og ændrer derfor udseende med jævne mellemrum!

 

Om værdien af patient- og pårørenderapporterede utilsigtede hændelser

02-10-2018 :: Når patienter eller pårørende rapporterer en hændelse, handler det tit om komplekse problemstillinger, men det vigtigste, som stort set alle siger, er, at vi kan lære enormt meget af dem!

Artiklen er publiceret i iPraksis, november 2018.

 

En 'demografisk tsunami' fra 1942-1950

04-08-2018 :: Jeg har opdateret et notat [nu version 4.2] om hvordan de store fødselsårgange fra 1942 til 1950 medfører en abrupt stigning i antallet af ældre de næste 5-10 år. Og hvad det vil medføre af problemer i sundhedsvæsenet.  

22-08-2018 :: Klik på figuren nedenfor for at se en kort Prezi om problemet. 

 

En pudsig ting om fødsler i Danmark 

07-08-2018 :: Hvilke måneder blev der født flest børn i Danmark fra 1901 til 2017...?

It depends...!

 

Hvad skete der dengang...?

16-11-2017 :: Forfatteren Ida Jessen antyder i sin roman 'Doktor Bagges anagrammer', at de fem børn ikke direkte døde af difteritis, men af lægens forsøg på at behandle dem med et antitoksin (serum), som var for gammelt og inficeret.

Jeg ved ikke hvad er sandt, men hovedsagen er fortsat: De fem børn ville IKKE have været døde, hvis man i 1903 havde kunnet vaccinere mod difteritis. Som vi kan i dag...!

11-08-2017 :: En sørgelig og meget vigtig reminder fra 1903 til antivaccinationsfolk anno 2017 -

bør man sikre sig i dag, og få sine børn vaccineret mod potentielt dødelige infektionssygdomme?

Ja, det ville da være ret smart...!

 

Nye tider i sundhedsvæsenet

23-05-2017 :: Det vrimler med gode kvalitetsforbedringsprogrammer, men virker de efter hensigten?

Se denne artikel i Dansk Tidsskrift for sundhedsvæsenet.

 

Centre for Learning & Performance Technologies

20-05-2017 :: Hvis du leder efter et godt digitalt 'Learning & Performance Tool' af en eller anden slags, kan jeg varmt anbefale Jane Harts eminente website...!

 

Danmark som digital frontløber

10-05-2017 :: Digitalt Vækstforum har lige afleveret en rapport til regeringen med 33 anbefalinger til forbedringer på fire områder, og med brugen af mange nye transformative teknologier.

 

Sundhed i Skyen

12-04-2017 :: Danske Regioner og tænketanken Mandag Morgen har udgivet et ganske visionært papir med '... et kig ind i den digitale fremtid på sundhedsområdet'. Det er værd at læse.

Sundhed for alle

07-04-2017 :: Danske Regioner har lanceret et flot udspil til en ny kurs for det samlede sundhedsvæsen.

Det er absolut værd at læse for alle der beskæftiger sig med kvalitetsforbedrin-ger, også selvom meget af dét der står er hørt mange gange før.

Gentagelser kan være udmærkede og det er altid godt at stræbe efter lyset.

 

Hvidbog om multisygdom i Danmark

03-03-2017 :: Fornemt arbejde om et vigtigt problem for os allesammen!

Hvidbogen er publiceret som en flad pdf uden elektroniske bogmærker, men det har den nævenyttige dr. Gerdes lige lavet om på...

Se hér [NB! Virker ikke i Microsoft Edge] 

 

Understanding analytical capability in health care. Do we have more data than insight?

21-12-2016 :: Endnu et læseværdigt 'Thought paper' fra The Health Foundation i UK.

Martin Bardsley undersøger emner, som berører de helt grundlæggende behov for gode dataanalyser, hvis man skal forbedre på sundhedsvæsenet. Og nogle aktuellle problemer, der skyldes mangel på indsigtsfulde & dygtige analytikere.

Det er efter min vurdering ikke særskilte problemer vest for Vesterhavet, dvs. at papiret er værd at læse i Danmark...! 

 

Fakta om fødsler i Danmark

06-12-2016 :: Opdateret :: Jeg har analyseret nogle data, som jeg tilfældigvis havde på lager, for bl.a. at forsøge at forudsige hvor mange fødsler der vil finde sted i Danmark i år 2025 og for at beskrive variationer.

Min blog er genoplivet

08-11-2016 :: Jeg har renoveret og genoplivet min private blog.

 

The habits of an improver

28-10-2016 :: Tema for Kvalitetsdag 2016 på Center for Kvalitet

Er kræftdødeligheden faldende i Danmark?

20-10-2016 :: Jeg tvivler, skønt der er nogle lyspunkter.

Fantastiske billeder...!

17-10-2016 :: Den svenske kunstner Erik Johansson laver nogle fænomenale surrealistiske billeder ud fra fotografier.

Han kalder det 'Surreal Photography'.

Learning in the Modern Workspace

04-07-2016 :: En kæmpestor og fornem samling af Jane Hart om digitale værktøjer :: Absolut værd at studere, hvis man vil 'gå fuldblods digitalt'.


Om overdiagnosticering som kilde til overbehandling

07-03-2016 :: Jeg holdt et foredrag om emnet på en konference i Altinget i dag.

 

Når videnskab fejler på den sunde måde

23-02-2016 :: Et blændende godt eksempel på hvorfor åbenhed med hensyn til deling af data er så vigtig: Et skelsættende studie af det første fossile genom fra Afrika var forkert, og de mest opsigtsvækkende konklusioner bortfalder. Historien viser, at selv forskere ved verdens fineste universiteter og de mest ansete videnskabelige tidsskrifter langt fra er ufejlbarlige, men samtidig viser historien også, at netop åbenhed og villighed til at erkende egne fejl er de elementer, der gør videnskaben så stærk.

 

Uhensigtsmæssige hændelser?

13-01-2016 :: Jeg har fået publiceret et længere blogindlæg på ugeskriftet.dk om værdien af rapporteringer af utilsigtede hændelser :: Klik på billedet nedenfor for at læse det

 

Improving Diagnosis in Health Care

22-10-2015 :: Det amerikanske National Academy of Medicin [tidligere Institute of Medicine] har udgivet en stor rapport om dette helt centrale emne i læge- og sundhedsfaglige sammenhænge.

Det er et brag af en rapport, og jeg har skrevet et blogindlæg om den: Klik på figuren nedenfor

Find mere i arkivet

 

 

 

 

Temaer 

Kunstig intelligens (AI)

Den senere lidt mere selvsikre & udfarende Ulrik Gerdes på sin allerførste skoledag som lige fyldt 6 år i Qaqortoq i 1960.

 

Gerdes' Guide til Generativ-AI

Gerdes' Guide til (ældre) AI

 

Om biokemiske analyser

Biokemiske analyser 2021

 

Om venøse tromboembolier

Gerdes' Guide til VTE-retningslinjer

Gerdes' Guide til VTE-praksis

 

Diverse ældre ting

Styr din computer...!

Noget om text-mining

Kritisk [Biomedicinsk] Institut

Interfaces

 

 

 

 

 

 

 
       

Sidst opdateret den 13. februar 2024 09:28