Produkter på :: kliniskbiokemi.net :: 04-06-2020


   

Biokemiske værktøjer

Kontrol af CPR-numre
Der findes nu så mange CPR-numre i Danmark, at man har måttet opgive den såkaldte 'Modulus 11 kontrol' i diverse it-systemer. Hér er et Excel-program som kan hjælpe med fejlfinding, hvis der er mistanke om at noget er galt med et CPR-nummer.

Håndtering af store datasæt i Excel
En artikel som jeg har skrevet til DSKB-Nyt i efteråret 2007. Klik hér at hente artiklen som en Word 2007 fil, som indeholder den Excel 2007 fil jeg har brugt til eksemplerne.

Mål for diagnostiske tests ydeevne
Version 5.1 (februar 2009) af et Excel-program (1 MB) som kan simulere og illustrere egenskaber for en biokemisk variabel og en dikotomiseret diagnostisk test [Excel 2003]
.

Bestemmelse af køn og alder ud fra et CPR-numre
Et Excel-regneark med formler der kan dechifrere CPR-numre for personer der er født mellem 1858 og 2036. Kan fx bruges i i analyser af udtræk fra en laboratoriedatabase.

Variationen i biokemiske variable som effekt af blodprøvetagning

En Excelfil (0,3 MB) med resultater for effekten af blodprøvetagning på variationen i en række biokemiske variable.

Farmakokinetisk simulation
En Excel-fil (0,2 MB) som kan simulere den kumulerede mængde af et farmakon i kroppen som funktion af hastighedskon- stanterne for absorption og elimination, dosis og længden af intervallet mellem gentagne doseringer.

Demografiske værktøjer

Danmarks befolkning 1979-2040
Et Excel-program (0,5 MB) som viser køns- og aldersfordelingen i den danske befolkning fra 1979 og frem til 2040.

Udviklingen i middellevetiden i Danmark fra 1982-2020
Et Excel-program (0,05 MB) som kan vise middellevetiderne for nyfødte, 25-årige, 50-årige og 75-årige i perioden fra 1982 til 2020.

 Effekterne af kvaliteten af tests for coronavirusantistoffer
Et Excel-program (1,1 MB) som kan vise effekterne af variationer i kvaliteten af tests for antistoffer mod coronavirus i populationer med forskellige prævalenser af antistoffer.

 

Under revision

12-12-2016 :: Jeg er ved at rydde lidt op på siden

Andre ting

Driller formateringerne i Word?
Hér findes en lille vejledning til hvordan man bruger typografier til at få orden på udseendet m.m. af Word-dokumenter [version 2003].

Lagerstyring
Version 1.0 (marts 2006) af et Excel-program (0,3 MB) som kan bruges til at registrere in- og output på et lager med 10 kategorier og 100 underkategorier af varer

Et simpelt arbejdsgruppeværktøj?
Det kan være svært at holde styr på informationer og dokumenter i en arbejdsgruppe. Der går ikke ret lang tid før alle har alt for mange forskellige filer i forskellige versioner liggende på deres computere, så projekter trevler og alle taber trådene!

 
     
     
  Sidst opdateret den 04. juni 2020