Præsentationer :: Ulrik Gerdes :: 27-09-2021


   

MindManager & Prezi...!

Jeg har forladt brugen af PowerPoints til fordel for brugen af MindManager og Prezi

PKA om corona :: September 2021

► CIMT :: Oktober 2014

► E-Sundhed :: Oktober 2014

► DSPS Workshop :: April 2014

► Om brugen af SharePoint

► Kvalitet og patientsikkerhed

► Om informationsformidling

► Om text mining :: SAS Forum 2013

► Mere om text mining

► Og lidt mere om text mining

► Kort om HSMR

► Why HSMR is a poor instrument

► Lægestuderende & kvalitet

► Om måling af kvalitet

► JMS 2015 :: Om overdiagnosticering

► Altinget 2016 :: Om overbehandling

► Rigshospitalet 2016 :: Om patienters frie adgang til deres journaler

2017 :: Kræftens Bekæmpelse om kvalitetsforbedringsarbejde

► 2017 :: Master i Offentlig Kvalitet og Ledelse: Nationalt Kvalitetsprogram

► 2017 :: Master i Offentlig Kvalitet og Ledelse: Fire gode artikler

► 2017 :: FS SASMO om  Nationalt Kvalitetsprogram

► 2018 :: Lægestuderende SDU :: Kvalitet og patientsikkerhed

► 2018 :: Speciallæger :: Forskning i kvalitetsforbedring

► 2019 :: Almen praksis :: Rationel brug af diagnostiske ydelser

 

 

 

Min allersidste PowerPoint?

Jeg forlod brugen af PowerPoint i maj 2013, men var ellers blevet ret ferm til at bruge dette ellers storartede værktøj :o)

► Min sidste PowerPoint fra maj 2013

DSKB :: Oktober 2011

26-10-2011: Jeg holdt et foredrag i Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB)om visioner for udvikling af brugen af it i laboratoriespecialerne.

Hér er min PowerPoint 2010 præsentation. 

► Visioner for udvikling af it

Siemens brugermøde :: 2010

17-11-2010: Jeg har holdt et foredrag om fremtiden for klinisk biokemi.

Hér er min præsentation i PowerPoint 2010, og en tekst med mine forskellige betragtninger.

► Klinisk biokemi frem mod 2020 [PP]

► Klinisk biokemi frem mod 2020 [Tekst]

Muligheder og udfordringer

DEKS :: 2010

► Noget om referenceintervaller

09-09-2010: Kvaliteten af disse vigtige værktøjer til fortolkning af biokemiske analyser skal forbedres.

Vi kan bl.a. bruge de mange gode data i vores laboratorieinformationssystemer til formålet.

Managing information :: 2010

CPF :: PDF

CPF :: PowerPoint

CPF :: MindMap

CVU Øresund :: 2007

Validering af kliniske biokemiske analyser (PowerPoint 2007)

Validering af kliniske biokemiske analyser (pdf)

Roche Diagnostica :: 2007

Brug af biokemiske fasereaktanter i klinisk praksis

Overlægeforeningens EPJ-Netværk

2007 :: Klinikeres krav til It-Strategien (fokus på EPJ)

Dansk Selskab for Klinisk biokemi

2007 :: Brug af biokemiske fasereaktanter i klinisk praksis

2007 :: En oversigt over biokemiske variable med relation til nyrer & nyrefunktion

2006 :: Præanalytiske faktorer (V2)

2006 :: Usikkerhedsbudgetter

2006 :: Præanalytiske faktorer

Nordisk Kongres i Klinisk Kemi :: 2006

How to optimize the preanalytical phase?

IFKU :: 2006

Akkreditering - lidt konstruktiv kritik

 

Blog på ugeskriftet.dk 

Jeg har siden oktober 2013 skrevet en række blogindlæg på ugeskriftet.dk

► # 1 :: Læger, kvalitet og patientsikkerhed

► #2 ::  »The busy quality and safety industry« og virkeligheden i den kliniske frontlinje

► #3 :: Kvalitet og patientsikkerhed: En værre rodebutik?

► #4 :: Er dødeligheden faldende i det danske sygehusvæsen?

► # 5 :: Om målinger af kvalitet [3 indlæg, som jeg har samlet hér]

► #6 :: Om skandalen på Mid Staffordshire

► #7 :: Et posthospitaliserings-syndrom?

► #8 :: Er den evidensbaserede medicin i krise?

► #9 :: Meningsfuldt mådehold

► #10 :: Kvalitet og overblik

► #11 :: Og hvad viste mine laboratorieprøver så, doktor?

► #12 :: Kvalitet: Fokus på diagnostiske fejl

► #13 :: Uhensigtsmæssige hændelser?

► #14 :: Datadrevet kvalitetsforbedring: Præsentationsformen er vigtig!

► #15 :: Kvalitet: Om evaluering af kvalitetsarbejder